عنوان اولین مطلب آزمایشی من

:: عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

منبع : هذیان عشقعنوان اولین مطلب آزمایشی من
برچسب ها : مطلب آزمایشی ,اولین مطلب

صبح بخیر

:: صبح بخیر
دلبـــــــــــر زیبــــــــا روامـ صبحت بخیر! چشـــم سرمــه آهـوامـ صبحت بخیر! لــب عســــــــــــل صبحــــانه ام روی لبت خـــانومم ، کدبــانوامـ صبحت بخیر! وقــت بیــــــداریســـت امــــــــــــا بــــر ندار ســــر ز روی بــــــــازوامـ صبحت بخیر! رفـــــــته ام از خـــویــش در تـــو آنچنان تـــو منـی و من تــــوامـ صبحت بخیر! چشــــــــم هـــایت را به رویـــم بــــاز کن محــو رویت جادوامـ صبحت بخیر! هـــی کمــــــــــــانی و کمــــــــــانی تر شـــده زخمـــی از آن ابــروامـ صبحت بخیر! گـــونه هــایت ســــرخ پــر از وســـوسه خـوردنی خـــۥـرمالوامـ صبحت بخیر! عیـــــد نوروز است جـــان هدیه به تو بوسـه هایت کـادوامـ صبحت بخیر! این غـــــزل را کــــاوه از روی تــو گفت ای همیشـــــــه الگــــوامـ صبحت بخیر! #کـــاوه_احمــــــــدزاده @KavehAhmadzadeh
منبع : هذیان عشقصبح بخیر
برچسب ها : بخیر ,صبحت ,صبحت بخیر

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

:: عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

منبع : هذیان عشقعنوان دومین مطلب آزمایشی من
برچسب ها : وبلاگ ,علمی ,اطلاع رسانی ,مطلب آزمایشی ,دومین مطلب